750. výročí od první písemné zmínky o Vimperku

Milí přátelé,

v tomto roce si naše město připomene 750. výročí od první písemné zmínky o Vimperku.

Vimperk je poprvé zmiňován v roce 1263, kdy se v listině vydané pražským biskupem Janem III. (1258 - 1278) objevuje zmínka o Vimperku zásluhou Purkarta z Janovic, majitele vimperského panství. Purkart byl synem Kunráta z Janovic, zvíkovského purkrabího, který náležel mezi významné osobnosti českých dějin. Purkart za svůj život dosáhl vysokého postavení i uznání, působil jako nejvyšší hejtman v Rakousku a Štýrsku. Pohyboval se v blízkosti vladařů české země, kdy mimo jiné byl svědkem při uzavření mírové smlouvy Přemysla Otakara II. s Rudolfem Habsburským a rovněž přislíbil věrnost s dalšími šlechtici následujícímu českému králi Václavu II. Ke konci života se trvale usídlil v Praze, ale stále ke svému jménu používal přídomek z Vimperku. Podařilo se mu dosáhnout za věrné služby až hodnosti pražského purkrabího.

K této příležitosti jsou spuštěny tyto samostatné internetové stránky, kde naleznete všechny informace o připravovaných akcí oslav výročí v roce 2013, ale také informace o všech průběžných aktivitách. Pro všechny bez rozdílu věku, místní i přespolní, připravujeme již nyní soutěže a různé ankety. Součástí webu budou fotografie, textové informace z historie i současnosti a další zajímavosti o Vimperku a jeho významném výročí.

Oslavy pro vás připravujeme opět společně s místními spolky a podnikateli. A bude z čeho vybírat. Oficiální zahájení letošních oslav připravujeme na červen, kdy se v rámci otevření letní turistické sezóny představí celý projekt při oslavě na vimperském náměstí. Těšit se můžete na tradiční akce Léta pod Boubínem, 12. ročník setkání dřevosochařů na zámku, Bitvu o Winterberg, tradiční oslavy města v srpnu či Mistrovství České republiky v mažoretkovém sportu 2013 - semifinále a festival NaturVision. Prázdniny budou letos zpestřeny o oslavy 120 let železnice Strakonice - Vimperk, které proběhnou 13. července na vlakovém nádraží. Samozřejmostí je také nepřeberná nabídka akcí Městského kulturního střediska a výstavy v knihovně či zámeckém muzeu.

Letošní jubilejní rok jsme si připomněli poprvé ohňostrojem 1. ledna. Následovat budou i doprovodné akce, literární, výtvarná a fotografická soutěž na téma „Vimperk - město, kde žiji", vysazení stromu či předávání jubilejního pamětního listu při slavnostních příležitostech.

Nedílnou součástí letošních oslav bude i připomínka 10 let partnerství našeho města s městem Freyung. O všech připravovaných akcích v souvislosti s tímto výročím vás budeme s předstihem informovat.

Jménem města Vimperk a celého realizačního týmu, Vám přeji příjemně strávený rok 2013.

 

Jaroslava Martanová
místostarostka

 

 

 

20. 09. 2017

Hledat:

Milí Vimperáci a přátelé našeho města